Polityka prywatności / RODO

Polityka prywatności

 1. Serwis net-mark.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, z preferencjami ustawionymi wcześniej przez użytkownika (np. jednostki miar, waluta…);
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu na chat), dzięki której Użytkownik może skontaktować się on-line z konsultantem firmy NETMARK ® IT Sp. z o.o. oraz w celu przesłania wiadomości.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.
  Jak w przeglądarce wyłączyć cookies:

 10. Informacje podawane przez użytkownika w formularzach są używane jedynie w celu realizacji ew. zapytania, rozmowy on-line na chat lub odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania i nie są przekazywane innym podmiotom ani używane w celach marketingowych na które użytkownik nie wyraził zgody.

Regulamin

Niniejszy serwis internetowy WWW (net-mark.pl) ma charakter tylko informacyjny. NETMARK ® IT Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania informacji (w tym technicznej i informacji o dostępności i czasie realizacji zamówień), oprogramowania, sterowników systemowych oraz innych danych zawartych w tym serwisie WWW.

Operator serwisu WWW nie udziela żadnych gwarancji co do poprawności i aktualności zawartych w tym serwisie informacji. Podane ceny oraz informacje techniczne i informacje o dostępności produktów i usług mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Informacje na stronach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych oraz braku możliwości technicznych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w naszym serwisie były jak najbardziej pełne i aktualne.

Wszystkie nazwy firm i produktów oraz ich loga są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Zabronione jest wykorzystywanie treści, grafiki i zdjęć zawartych w tym serwisie WWW bez pisemnej zgody NETMARK ® IT Sp. z o.o.

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z WEJŚCIEM W ŻYCIE Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) /Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest NETMARK ® IT Sp.z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Moczarowej 4, kod pocztowy 71-494, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000994616, w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod nr 13219, NIP 8513281379, REGON 523251190 (zwaną dalej ADO). Z ADO można skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej, (mail: rodo@netmark-it.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Dane osobowe przetwarzamy do zawierania i realizacji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do ich przetwarzania wyłącznie w celach realizacji umów oraz innych określonych w pkt. 3, jak również podmioty księgowe, kadrowe, dostarczające korespondencję oraz inne dostarczające usługi telekomunikacyjne oferowane przez ADO na podstawie zawartych odrębnych umów.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez czas zawarcia umowy oraz po jej zakończeniu przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji.

ADO informuje, że Abonent posiada prawo do:

 1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prostowania, usuwania lub ograniczania przetwarzania danych osobowych.
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych.

Dane osobowe przetwarzane przez ADO:

 1. Imię i nazwisko,
 2. adres zameldowania, zamieszkania i korespondencji,
 3. numer PESEL,
 4. seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość - dowód osobisty,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail,

Podanie danych jest dobrowolne lecz wymagane do uruchomienia usług telekomunikacyjnych poprzez zawarcie umowy.

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).