Zmiany prawa telekomunikacyjnego

Zmiany prawa telekomunikacyjnego od 21.12.2020

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 grudnia 2020 r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • zmieniono treść postanowienia § 4 ust. 13;
  • zmieniono treść postanowienia § 4 ust. 16;
  • zmieniono treść postanowienia § 4 ust. 17.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian  wynikających z zmiany ww. prawa,  przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanych Państwu przez Dostawcę usług NET-MARK ulg. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 21 grudnia 2020 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

Wzorzec-umowny-zmiana-prawa-2020-12-21